top of page
set%207-%20504_edited.png

แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

'แฮปปี้เบิร์ธ' เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเล็กๆ ที่หมอตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่ ว่าที่คุณแม่หรือคุณแม่เต็มตัว คุณป้าหรือคุณยาย ให้ "แฮปปี้" ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สบายๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรคผู้หญิง การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด และวัยทอง

พญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง
(หมอชะเอม)
สูตินรีแพทย์เฉพาะทาง 

การศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา​

- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช (Gynecologic Laparoscopic Surgery) 

ประสบการณ์การทำงาน

รพ. สิรินธร 2564 - ปัจจุบัน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 2559 - 2564

S__26042384_edited.png
มาคลินิกแฮปปี้เบิร์ธ

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม
สูตินรีเวชแฮปปี้เบิร์ธ


2500 ซอยลาดกระบัง 54 ถนนลาดกระบัง

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520

จากปากซอยลาดกระบัง 54 มา 80 เมตร

คลินิกจะอยู่ด้านขวา สังเกตป้ายคลินิกสีน้ำเงิน
จอดรถด้านหน้าคลินิก

เวลาทำการ

วันธรรมดา 16.30-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.

แฮปปี้เบิร์ธ คลินิก
bottom of page