top of page
antenatal care
รวมคำถาม
ฝากครรภ์ครั้งแรก 2566
👶🏻 การฝากครรภ์ / การฝากท้อง คืออะไร
👩🏻‍⚕️ การฝากท้อง หรือ ฝากครรภ์ (ANC : Antenatal Care) คือ การดูแลสุขภาพของแม่และทารก เป็นระยะตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์
👶🏻 ฝากท้องครั้งแรก ตรวจอะไรบ้าง
👩🏻‍⚕️ ฝากท้องครั้งแรกที่คลินิก เบื้องต้นจะเป็นรายการตรวจโดยสูตินรีแพทย์ ดังนี้ค่ะ 
 • ซักประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว
 • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจอัลตราซาวน์ เพื่อดูตำแหน่งการตั้งครรภ์ จำนวนทารก กำหนดอายุครรภ์ และวันครบกำหนดคลอด
 
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)​
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (HIV)
 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis Ab)
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด (ABO group)
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด (Blood group Rh)
 • ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
👶🏻 ฝากท้องครั้งแรก ราคาเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
👩🏻‍⚕️ การฝากท้อง หรือ ฝากครรภ์ (ANC : Antenatal Care)  ในครั้งแรก พบคุณหมอ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด อัลตราซาวน์
ประมาณ 3,000 บาท ค่ะ ครั้งถัดๆ ไป พบคุณหมอ ตรวจอัลตราซาวน์ทุกครั้งที่มาฝากราคาและค่าบริการ รวมยา ประมาณ 1,600 บาท / ครั้ง ค่ะ ทั้งนี้ค่าบริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเคสขึ้นอยู่กับรายการตรวจซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของคุณหมอค่ะ
(อ้างอิง : ค่าบริการ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
 
👶🏻 ฝากท้องครั้งแรกเมื่อไหร่ดี เริ่มฝากที่กี่สัปดาห์ กี่เดือนดีคะ
👩🏻‍⚕️ ฝากครรภ์เป็นการดูแลสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารก เป็นประโยขน์และจำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ ควรแม่ควรมาฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างถูกต้องจากคุณหมอค่ะ
👶🏻 ฝากท้องครั้งแรก ต้องพาแฟนไปด้วยไหมคะ
👩🏻‍⚕️ ไม่จำเป็นค่ะ การฝากครรภ์ที่คลินิก การตรวจเลือดคุณพ่อจะเป็นครั้งถัดไปค่ะ 
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) 
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) 
 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (anti-TP) 
 • +/- ตรวจธาลัสซีเมีย (Hemoglobin typing)
แต่จะมาให้กำลังใจด้วยก็ได้นะคะ มีที่นั่งรอสบายๆ ค่ะ 😊
👶🏻 ฝากท้องครั้งแรก ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
👩🏻‍⚕️ เอกสารในฝากครรภ์ที่คลินิกครั้งแรก คือ บัตรประจำตัวประชาชน (หรือใบขับขี่ หรือเอกสารยืนยันที่ออกโดยรัฐและมีภาพถ่ายชัดเจน) สำหรับชาวต่างชาติ ใช้ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และ/หรือ ใบอนุญาตการทำงาน และ/หรือ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ค่ะ
👶🏻 ยังไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ สามารถมาตรวจก่อนได้ไหมคะ
👩🏻‍⚕️ สามารถมาตรวจการตั้งครรภ์ได้ค่ะ มีทั้งแบบตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และตรวจอัลตราซาวน์
 
set%207-%20504_edited.png

👶🏻 ฝากท้องที่คลินิก happybirth คลอดที่ไหน
👩🏻‍⚕️ คุณแม่ที่ฝากครรภ์ที่คลินิก happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) สามารถคลอดได้ทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาลตามสิทธิของตน โดยนำสมุดฝากครรภ์สีชมพูที่มีข้อมูลครบถ้วนจากคลินิก แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ
 
 
👶🏻 ฝากท้องที่คลินิก happybirth มีข้อดีต่างกับโรงพยาบาลอย่างไร
👩🏻‍⚕️
การฝากครรภ์ที่คลินิก happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) มีข้อดี คือ คุณแม่จะได้รับการดูแลจากคุณหมอคนเดิมตลอดอายุครรภ์ ด้วยการบริการที่สะดวกสบาย และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ ภายใต้มาตรฐานการตรวจรักษาเช่นเดียวกับโรงพยาบาลค่ะ

 


👶🏻 ฝากท้องที่คลินิก happybirth สามารถเบิกประกันสังคมได้ไหม

👩🏻‍⚕️ การฝากครรภ์ที่คลินิก happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) หากต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคม สามารถแจ้งขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปเบิกค่าฝากครรภ์จากสำนักงานประกันสังคมได้รวม 1,500 บาท ตลอดการตั้งครรภ์ (รวมค่าฝากครรภ์ครั้งแรก ค่าตรวจครรภ์ ค่าอัลตราซาวน์ และวัคซีนต่างๆ แล้ว) 


👶🏻 ฝากท้องที่คลินิกอื่น แล้วจะย้ายมาฝากท้องต่อที่ happybirth ได้ไหม
👩🏻‍⚕️
ได้ค่ะ คุณแม่สามารถนำสมุดฝากครรภ์สีชมพู มาฝากต่อที่ happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) ได้ในวันนัดครั้งถัดไปเลยค่ะ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งโรงพยาบาลหรือคลินิกต้นทาง ทั้งนี้คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาว่ารายการตรวจใดสามารถใช้ของเดิม หรือมีความจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะ
 
 
👶🏻 ฝากท้องที่โรงพยาบาล หรือคลินิกอื่น แล้วจะมาตรวจครรภ์ หรืออัลตราซาวน์ที่ happybirth เป็นครั้งๆ ได้ไหม
👩🏻‍⚕️
ได้ค่ะ คุณแม่สามารถนำสมุดฝากครรภ์สีชมพู ทำการนัดหมาย และเข้ามารับบริการตรวจครรภ์อัลตราซาวน์ 2 มิติ หรือ อัลตราซาวน์ 4 มิติ ที่ happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) ได้เลยค่ะ

ทำไมต้องฝากครรภ์ที่ 'แฮปปี้เบิร์ธคลินิก'

คุณหมอรุ่นใหม่ เข้าใจคุณแม่ทุกวัย

ฝากครรภ์กับคุณหมอชะเอม และทีมสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการฝากครรภ์ ไม่ว่าจะคุณแม่ท้องแรกหรือท้องไหนก็สบายใจ

มาตรฐานการแพทย์ และบริการระดับโรงพยาบาล

มั่นใจได้ในคุณภาพเครื่องมือและอุปรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานโรงพยาบาล อีกทั้งบริการจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลที่พร้อมจะดูแลคุณแม่ทุกคนด้วยใจ

คลินิกใหม่ สะอาด เป็นส่วนตัว

นั่งพักสบายๆ รอตรวจ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของคลินิก เป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน เนื่องจากเป็นคลินิกสูตินรีเวชโดยเฉพาะ สามารถจอดรถสะดวกด้านหน้าคลินิก

S__26042384_edited.png

รู้จัก 'แฮปปี้เบิร์ธ คลินิก'

'แฮปปี้เบิร์ธ' เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเล็กๆ ที่หมอตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่ ว่าที่คุณแม่หรือคุณแม่เต็มตัว คุณป้าหรือคุณยาย ให้ "แฮปปี้" ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สบายๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรคผู้หญิง การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด และวัยทอง

พญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง (หมอชะเอม)

การศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 2559 - 2562

รพ. สิรินธร 2562 - ปัจจุบัน

bottom of page