top of page
คลินิกสูตินรีเวชแฮปปี้เบิร์ธ ฝากครรภ์ ฝากท้อง อัลตราซาวด์ ตรวจภายใน ลาดกระบัง รามคำแหง

รวมคำถามฝากครรภ์ครั้งแรก
กับคลินิกฝากครรภ์ 2566

👶🏻 การฝากครรภ์ คืออะไร

👩🏻‍⚕️ การฝากท้อง หรือ ฝากครรภ์ (ANC : Antenatal Care) คือ การดูแลสุขภาพของแม่และทารก เป็นระยะตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำคุณแม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ โดยมีการนัดตรวจติดตามสุขภาพเป็นระยะๆ ตลอดการตั้งครรภ์

👶🏻 ทำไมต้องฝากครรภ์

👩🏻‍⚕️ การฝากท้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพที่ดีตลอดการตั้งครรภ์ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ จะได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอและรับการรักษาได้ทันท่วงที นอกจากนี้คุณแม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเองในด้านต่างๆ เช่น โภชนาการ การใช้ยา การเตรียมตัวคลอด และการให้นมบุตร รวมทั้งการวางแผนครอบครัวหลังจากคลอดบุตรแล้ว

👶🏻 ไปฝากครรภ์ครั้งแรกหมอตรวจอะไรบ้าง ฝากครรภ์ตรวจอะไรบ้าง

👩🏻‍⚕️ ฝากท้องครั้งแรกที่คลินิก เบื้องต้นจะเป็นรายการตรวจโดยสูตินรีแพทย์ ดังนี้ค่ะ 

 • ซักประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว

 • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์

 • ตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อดูตำแหน่งการตั้งครรภ์ จำนวนทารก กำหนดอายุครรภ์ และวันครบกำหนดคลอด

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)​

 • ตรวจปัสสาวะ (UA)​

 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

 • ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (HIV)

 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis Ab)

 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด (ABO group)

 • ​ตรวจหากรุ๊ปเลือด (Blood group Rh)

 • ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)

👶🏻 ฝากครรภ์ครั้งแรก ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

👩🏻‍⚕️ การฝากครรภ์ มีค่าใช้จ่ายตามประเภทสถานพยาบาล โดยเฉลี่ยดังนี้

 • รพ.รัฐบาล  ราคา  500 – 1,000 บาท

 • รพ.เอกชน  ราคา  4,000 – 8,000 บาท

 • คลินิกฝากครรภ์  ราคา  2,000 – 4,000 บาท

การฝากท้อง หรือ ฝากครรภ์ (ANC : Antenatal Care)  ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก มีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ฝากท้องครั้งแรก ราคา 3,500 บาท

  • พบคุณหมอสูตินรีแพทย์ ตรวจร่างกาย

  • ตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะ

  • ตรวจอัลตราซาวด์ ยืนยันการตั้งครรภ์ ดูทารก ดูตำแหน่งการตั้งครรภ์ ดูอายุครรภ์ ดูกำหนดคลอด

  • รับยาบำรุง

  • รับสมุดฝากครรภ์

 • ฝากท้องครั้งถัดๆ ไป ราคา 1,600 บาท / ครั้ง

  • พบคุณหมอสูตินรีแพทย์ ตรวจร่างกาย

  • ตรวจอัลตราซาวด์ ทุกครั้งที่มาฝาก ดูความสมบูรณ์ของทารก ดูพัฒนาการของทารก

  • ฉีดวัคซีน ตรวจเลือด ตรวจน้ำตาล ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ (แตกต่างกันในแต่ละครั้ง)

 

ราคาฝากท้องและค่าบริการที่คลินิกรวมยาบำรุงและค่าบริการทั้งหมดแล้วค่ะ ทั้งนี้ค่าบริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเคสขึ้นอยู่กับรายการตรวจซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของคุณหมอค่ะ

(อ้างอิง : ค่าบริการ ณ เดือนสิงหาคม 2566)

 


 

👶🏻 ฝากครรภ์ครั้งแรกที่กี่สัปดาห์ ฝากครรภ์ครั้งแรกกี่เดือน

👩🏻‍⚕️ คุณแม่ควรมาฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ การฝากครรภ์เป็นการดูแลสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารก เป็นประโยขน์และจำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างถูกต้องจากคุณหมอค่ะ

👶🏻 ฝากครรภ์ช้าสุดกี่เดือน

👩🏻‍⚕️ เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ทันที ไม่ควรปล่อยไว้จนเกือนเดือนที่ 3 (สำหรับการฝากครรภ์ครั้งแรก) จากนั้นคุณหมอจะนัดทุก ๆ 1-2 เดือนจนกว่าจะคลอด หรือถี่ขึ้นตามคำแนะนำของคุณหมอ การฝากครรภ์ช้าอาจะเป็นผลเสียต่อทั้งสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ 

 

👶🏻 ข้อดีของการฝากท้องทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์

👩🏻‍⚕️ คุณแม่ควรฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ หรือตรวจขึ้น 2 ขีด เพื่อ

 • ยืนยันการตั้งครรภ์ โดยสูตินรีแพทย์

 • ทราบตำแหน่งการตั้งครรภ์ ว่าปกติหรือไม่

 • ดูแลสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารก อย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ

 • รับยาบำรุง และคำแนะนำดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

👶🏻 ฝากครรภ์ต้องให้สามีไปด้วยไหม

👩🏻‍⚕️ ไม่จำเป็นค่ะ การฝากครรภ์ครั้งแรกที่คลินิก การตรวจเลือดคุณพ่อจะเป็นครั้งถัดไปค่ะ 

 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) 

 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) 

 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (anti-TP) 

 • +/- ตรวจธาลัสซีเมีย (Hemoglobin typing)

แต่จะมาให้กำลังใจด้วยก็ได้นะคะ มีที่นั่งรอสบายๆ ค่ะ 😊

👶🏻 ฝากครรภ์ครั้งแรก ใช้เอกสารอะไรบ้าง

👩🏻‍⚕️ เอกสารในฝากครรภ์ที่คลินิกครั้งแรก คือ

สำหรับคนไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

 • ใบขับขี่ หรือ

 • เอกสารยืนยันที่ออกโดยรัฐและมีภาพถ่ายชัดเจน
   

สำหรับชาวต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และ/หรือ

 • ใบอนุญาตการทำงาน และ/หรือ

 • บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 

👶🏻 ยังไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์ สามารถมาตรวจก่อนได้ไหม

👩🏻‍⚕️ สามารถมาตรวจการตั้งครรภ์ที่คลินิกได้ค่ะ มีทั้งแบบตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และตรวจอัลตราซาวด์

ฝากครรภ์ราคา ฝากครรภ์ครั้งแรก ราคาเท่าไหร่ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์ลาดกระบัง คลินิกฝากครรภ์รามคำแหง คลินิกฝากครรภ์บางกะปิ คลินิกฝากครรภ์ลาดพร้าว
คลินิกฝากครรภ์ คลินิกฝากท้อง ฝากครรภ์ ฝากท้อง อัลตราซาวด์ ตรวจภายใน ลาดกระบัง รามคำแหง บางกะปิ อ่อนนุช

👶🏻 ฝากท้องคลินิกคลอดที่ไหน

👩🏻‍⚕️ คุณแม่ที่ฝากครรภ์ที่คลินิก happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) สามารถคลอดได้ทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาลตามสิทธิของตน โดยนำสมุดฝากครรภ์สีชมพูที่มีข้อมูลครบถ้วนจากคลินิก แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ

 • ฝากท้องโรงพยาบาลรัฐ

  • ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก​ ตรวจสอบสิทธิ์

  • ยื่นสมุดฝากครรภ์

  • นัดวันตรวจ และคลอด 

 • ฝากท้องโรงพยาบาลเอกชน

  • ลงทะเบียนผู้ป่วยนอก​ เลือกแพ็กเกจฝากครรภ์และคลอด ของ รพ.

  • ยื่นสมุดฝากครรภ์

  • นัดวันตรวจ และคลอด 
    

👶🏻 ฝากท้องคลินิกดีไหม

👩🏻‍⚕️ การฝากครรภ์คลินิก มีข้อดี คือ

 • คุณหมอเฉพาะทาง ดูแลใกล้ชิดตลอดอายุครรภ์

 • ปรึกษาเรื่องคลอดที่โรงพยาบาลได้

 • บริการสะดวกสบาย ดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่และพยาบาล

 • มาตรฐานการฝากท้องเช่นเดียวกับโรงพยาบาล
   

👶🏻 ฝากครรภ์คลินิก เบิกประกันสังคมได้ไหม

👩🏻‍⚕️ การฝากครรภ์ที่คลินิกสามารถเบิกประกันสังคมได้รวม 1,500 บาท 

โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าฝากครรภ์ให้คุณแม่ 5 ครั้ง ตามแต่ละช่วงอายุครรภ์ รวม 1,500 บาท

 1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท

 2. อายุครรภ์ 12 - 20 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท

 3. อายุครรภ์ 20 - 28 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท

 4. อายุครรภ์ 28 - 32 สัปดาห์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท

 5. อายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท

โดยค่าฝากครรภ์ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และหากมีสิทธิ์ประกันสังคมทั้งสามีภรรยา ให้เลือกใช้ได้เพียง 1 คนค่ะ

หากต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการฝากครรภ์ที่คลินิก สามารถแจ้งขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปเบิกค่าฝากครรภ์จากสำนักงานประกันสังคมได้รวม 1,500 บาท ตลอดการตั้งครรภ์ (รวมค่าฝากครรภ์ครั้งแรก ค่าตรวจครรภ์ ค่าอัลตราซาวด์ และวัคซีนต่างๆ แล้ว) 

อ้างอิง : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

👶🏻 ฝากท้องคลินิกหรือโรงพยาบาลอื่น ย้ายที่ฝากครรภ์ได้ไหม

👩🏻‍⚕️ ได้ค่ะ คุณแม่สามารถนำสมุดฝากครรภ์สีชมพู มาฝากต่อที่ happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) ได้ในวันนัดครั้งถัดไปเลยค่ะ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งโรงพยาบาลหรือคลินิกต้นทาง ทั้งนี้คุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาว่ารายการตรวจใดสามารถใช้ของเดิม หรือมีความจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะ


 

👶🏻 ฝากครรภ์คลีนิค คลอดโรงพยาบาลได้ไหม

👩🏻‍⚕️ ได้ค่ะ คุณแม่สามารถนำสมุดฝากครรภ์สีชมพู ไปติดต่อโรงพยาบาลได้เลย ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ข้อมูลในสมุดฝากครรภ์จากคลินิกเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัว หรือผลเลือดต่างๆ จากทางคลินิก ทั้งนี้แนะนำให้คุณพ่อคุณฉม่นำสมุดฝากครรภ์ของคลินิกไปติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเลือกแพ็กเกจคลอด (สำหรับโรงพยาบาลเอกชน) หรือตรวจสอบสิทธิ์และนัดวัน (สำหรับโรงพยาบาลรัฐ) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์นะคะ

👶🏻 ฝากท้องโรงพยาบาล หรือฝากท้องคลินิกอื่น แล้วจะมาตรวจครรภ์ หรืออัลตราซาวด์ที่คลินิก happybirth เป็นครั้งๆ ได้ไหม

👩🏻‍⚕️ ได้ค่ะ คุณแม่สามารถนำสมุดฝากครรภ์สีชมพู ทำการนัดหมาย และเข้ามารับบริการตรวจครรภ์อัลตราซาวน์ 2 มิติ หรือ อัลตราซาวด์ 4 มิติ ที่ happybirth (แฮปปี้เบิร์ธคลินิก) ได้เลยค่ะ

ทำไมต้องฝากครรภ์ที่ 'แฮปปี้เบิร์ธคลินิก'

คุณหมอรุ่นใหม่ เข้าใจคุณแม่ทุกวัย

ฝากครรภ์กับคุณหมอชะเอม และทีมสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการฝากครรภ์ ไม่ว่าจะคุณแม่ท้องแรกหรือท้องไหนก็สบายใจ

มาตรฐานการแพทย์ และบริการระดับโรงพยาบาล

มั่นใจได้ในคุณภาพเครื่องมือและอุปรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานโรงพยาบาล อีกทั้งบริการจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลที่พร้อมจะดูแลคุณแม่ทุกคนด้วยใจ

คลินิกใหม่ สะอาด เป็นส่วนตัว

นั่งพักสบายๆ รอตรวจ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของคลินิก เป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน เนื่องจากเป็นคลินิกสูตินรีเวชโดยเฉพาะ สามารถจอดรถสะดวกด้านหน้าคลินิก

S__26042384_edited.png

รู้จัก 'แฮปปี้เบิร์ธ คลินิก'

'แฮปปี้เบิร์ธ' เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเล็กๆ ที่หมอตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่ ว่าที่คุณแม่หรือคุณแม่เต็มตัว คุณป้าหรือคุณยาย ให้ "แฮปปี้" ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สบายๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรคผู้หญิง การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด และวัยทอง

พญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง (หมอชะเอม)

การศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 2559 - 2562

รพ. สิรินธร 2562 - 2566

bottom of page