top of page

ูตินรีแพทย์ประจำคลินิก

สูตินรีแพทย์ประจำคลินิกสูตินรีเวชแฮปปี้เบิร์ธ

ทีมสูตินรีแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ เช่น มะเร็งนรีเวช เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม พร้อมดูแลทุกคนที่คลินิกสูตินรีเวช happybirth 

 

คุณหมอทุกคนผ่านการอบรมเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ครอบคลุมทุกด้านของการดูแลสุขภาพคุณแม่และสตรี ไม่ว่าจะเป็น

 • สูติศาสตร์ทั่วไป

  • ฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ อัลตราซาวด์ ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

  • การคลอดธรรมชาติ การผ่าตัดคลอด

  • การดูแลสุขภาพหลังคลอด

 • มะเร็งวิทยานรีเวช

 • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   

และที่สำคัญ คุณหมอทุกคนเป็นคุณหมอผู้หญิง จึงเข้าใจความกังวลของผู้หญิงเป็นอย่างดี คุณแม่และสาวๆ สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้อย่างสบายใจค่ะ ทั้งนี้ วันเวลาและสาขาที่คุณหมอแต่ละคนออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมเช็กตารางคุณหมอก่อนเข้ารับบริการนะคะ

bottom of page