top of page
antenatal care

บริการตรวจมะเร็งปากลูก (Thin Prep, HPV DNA Test) โดยหมอผู้หญิงที่เข้าใจผู้หญิง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นหนึ่งในการตรวจสุขภาพที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เพราะจะช่วยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นชนิดของมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย ช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

ความสำคัญของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

👩🏻‍⚕️ โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นชนิดของโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย โดยจะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 8,000 รายต่อปี และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยเฉลี่ย 12 คนต่อวัน

 

โรคมะเร็งปากมดลูกนั้น ในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ทำให้กว่าจะรู้ตัวก็เป็นมะเร็งระยะท้าย ๆ แล้ว จึงทำให้การตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าหากตรวจพบรอยโรคเร็ว แล้วทำการรักษาอย่างทันท่วงที จะมีโอกาสรักษาหายได้สูงถึง 98% ค่ะ

และถึงแม้จะดูเป็นโรคที่น่ากลัว แต่มะเร็งปากมดลูกไม่ได้ถ่ายทอดผ่านกรรมพันธุ์ และเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV ค่ะ

 

วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูก มีกี่แบบ?

👩🏻‍⚕️ วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่นิยม จะมีอยู่ 4 วิธีหลัก ๆ ดังนี้

1. ตรวจแปปเสมียร์ (Pap Smear)

👩🏻‍⚕️ การตรวจแปบเสมียร์* เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบดั้งเดิม โดยคุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดและถ่างบริเวณปากช่องคลอด แล้วใช้แปรงเล็ก ๆ ป้ายเซลล์จากบริเวณมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ หรือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งได้

*ในปัจจุบัน แฮปปี้เบิร์ธคลินิกไม่มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแปบเสมียร์

2. ตรวจลิควิดเบส (Liquid based) หรือ ตินแพร็พ แป๊บ เทสต์ (ThinPrep Pap Test)

👩🏻‍⚕️ การตรวจลิควิดเบสเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรูปแบบใหม่ โดยจะใช้แปรงเก็บตัวอย่างเซลล์ไว้ในน้ำยาเพื่อรักษาเซลล์ มีข้อดีกว่าการตรวจแปบเสมียร์ ดังนี้

  • เก็บตัวอย่างเซลล์ได้มากกว่า ช่วยลดปัญหาเก็บตัวอย่างไม่พอ 

  • สามารถนำตัวอย่างเซลล์ไปตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ได้โดยที่ไม่ต้องเก็บตัวอย่างซ้ำ

  • สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนในตัวอย่างเซลล์ เช่น มูก หรือเลือด ช่วยลดสิ่งบดบัง และทำให้ตรวจได้แม่นยำมากขึ้น โดยจะให้ผลที่แม่นยำสูงถึง 70 - 85%

การตรวจลิควิดเบสนั้น จะแนะนำให้ตรวจทุก ๆ 1 - 2 ปี โดยปกติแล้ว จะสามารถตรวจได้ตั้งแต่ตอนอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ในบางรายอาจเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อาย 25 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณหมอค่ะ

ราคาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจลิควิดเบส ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

👩🏻‍⚕️ ค่าบริการตรวจลิควิดเบส ราคา 2,100 บาท รวมค่าตรวจภายในและค่าบริการทางการแพทย์แล้วค่ะ

3. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีจากดีเอ็นเอ (HPV DNA Test)

👩🏻‍⚕️ เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีโดยตรงด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล จะมีวิธีการเหมือนกับการตรวจลิควิดเบส แต่จะเก็บตัวอย่างเซลล์ในน้ำยาสำหรับ HPV DNA test โดยเฉพาะ แล้วทำการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ข้อดีของการตรวจ HPV DNA test  จะสามารถตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 ซึ่งจะมีความไวในการตรวจหารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เร็วกว่าวิธีอื่น ๆ


การตรวจ HPV DNA test นั้น แนะนำให้ตรวจทุก 3 - 5 ปี โดยปกติแล้ว จะสามารถตรวจได้ตั้งแต่ตอนอายุ 30 ปีขึ้นไป  แต่ในบางรายอาจเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อาย 25 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณหมอค่ะ

ราคาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

👩🏻‍⚕️ ค่าบริการตรวจ HPV DNA Test ราคา 3,100 บาท รวมค่าตรวจภายในและค่าบริการทางการแพทย์แล้วค่ะ

4. ตรวจแบบคู่ (Co-testing)

👩🏻‍⚕️ เป็นการนำวิธีตรวจลิควิดเบส และ HPV DNA Test มาร่วมกัน ทำให้มีความแม่นยำสูงสุด มีความไวในการตรวจเจอรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 99% และดูได้ลึกถึงเชื้อก่อโรคว่า เป็นเชื้อไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์อะไร โดยการตรวจแบบคู่จะแนะนำให้ตรวจทุก 3 - 5 ปี และสามารถตรวจได้ตั้งแต่ตอนอายุ 30 ปีขึ้นไปเช่นกันค่ะ

​ราคาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจแบบคู่ (Co-testing) ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

👩🏻‍⚕️ ค่าบริการตรวจแบบคู่ ราคา 3,600 บาท รวมค่าตรวจภายในและค่าบริการทางการแพทย์แล้วค่ะ

คลินิกสูตินรีเวชแฮปปี้เบิร์ธ ฝากครรภ์ ฝากท้อง อัลตราซาวด์ ตรวจภายใน

รวมคำถามที่พบเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

ควรเริ่มตรวจมะเร็งปากมดลูกอายุเท่าไหร่?

👩🏻‍⚕️  โดยปกติแล้ว ผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เมื่อมีอายุ 30 ปี และหลังจากนั้นให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซ้ำทุก 2 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณหมอ

มะเร็งปากมดลูก ควรตรวจปีละกี่ครั้ง?

👩🏻‍⚕️  หลังจากที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้ว หากผลเป็นปกติ ให้ตรวจทุก ๆ 2 ปี และถ้าผลเป็นปกติติดต่อกัน 3 ครั้ง ร่วมกับไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก เช่น มีการติดเชื้อ HIV มีคู่นอนหลายคน มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก สามารถเว้นระยะห่างการตรวจเป็นทุก ๆ 2 - 3 ปี ได้ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ทำการตรวจให้เพิ่มเติม

ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบไหนดี?

👩🏻‍⚕️ ในปัจจุบันวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุดก็คือการตรวจแบบคู่  (Co-testing) ซึ่งเป็นการตรวจรวจลิควิดเบส และ HPV DNA Test ร่วมกัน เพื่อความแม่นยำสูงสุด สามารถตรวจเจอรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 99% ถ้าหากคุณกำลังมองหาวิธีตรวจมะเร็งปากมดลูกที่แม่นยำที่สุดก็แนะนำวิธีนี้เลย

ตรวจมะเร็งปากมดลูกเจ็บไหม?

👩🏻‍⚕️ ในผู้หญิงที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว การตรวจมะเร็งปากลูกจะไม่เจ็บเลย แต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน อาจจะรู้สึกตึง ๆ หรือเจ็บเล็กน้อยขณะที่แพทย์ทำการตรวจภายในและเก็บตัวอย่าง

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูกราคาเท่าไหร่?

👩🏻‍⚕️ โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูกที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก มีราคาดังนี้

  • ตรวจลิควิดเบส (Liquid base) : ราคา 2,100 บาท รวมค่าตรวจภายในและค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

  • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีจากดีเอ็นเอ (HPV DNA Test) : ราคา 3,100 บาท รวมค่าตรวจภายในและค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

  • ตรวจแบบคู่ (Co-testing) : ราคา 3,600 บาท รวมค่าตรวจภายในและค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

 

ตรวจภายในกับตรวจมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันไหม?

👩🏻‍⚕️ การตรวจภายใน คือ การตรวจดูอวัยวะเพศหญิงตั้งแต่ภายนอกถึงภายในว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ เช่น มีแผล มีผื่น หรือมีก้อนที่บริเวณปากมดลูก ในขณะที่การตรวจมะเร็งปากมดลูกจะเป็นการขูดเอาเซลล์มะเร็งปากมดลูกไปส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูดว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือไม่ โดยทั้งสองการตรวจสามารถทำพร้อมกันได้เลย

ราคาแพ็กเกจตรวจภายในรวมอัลตราซาวด์ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

รู้จัก 'แฮปปี้เบิร์ธ คลินิก'

'แฮปปี้เบิร์ธ' เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเล็กๆ ที่หมอตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่ ว่าที่คุณแม่หรือคุณแม่เต็มตัว คุณป้าหรือคุณยาย ให้ "แฮปปี้" ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สบายๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรคผู้หญิง การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด และวัยทอง

พญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง (หมอชะเอม)

การศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 2559 - 2562

รพ. สิรินธร 2562 - 2566

S__26042384_edited.png

ฉีดวัคซีน HPV แล้ว
ยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกไหม?

 แม้ว่าการฉีดวัคซีน HPV จะสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 80 - 95% แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่ จึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปค่ะ

จะเห็นได้ว่า การตรวจมะเร็งปากมดลูกมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ซึ่งที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก เราให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีที่มีความแม่นยำสูง ได้แก่ การตรวจลิควิดเบส การตรวจ HPV DNA Test และการตรวจแบบคู่ หากสาว ๆ คนไหนสนใจ สามารถติดต่อนัดหมายผ่านทุกช่องทางของแฮปปี้เบิร์ธคลินิกได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ 081-442-9355 (ตามเวลาทำการคลินิก) และเฟสบุ๊กเพจ happybirth กับหมอชะเอม ซึ่งเราให้บริการตรวจภายในโดยคุณหมอผู้หญิง สามารถเข้ามาใช้บริการอย่างสบายใจได้เลยค่ะ

นัดไว้หน่อย... ไม่คอยนาน

นัดหมายมาตรวจภายใน หรือฝากครรภ์ที่คลินิกผ่านระบบจองออนไลน์

ง่าย สะดวก
นัดง่าย เลือกวันเวลาได้เอง เลื่อนสะดวก ทำได้เอง พร้อมยืนยันทันที


ไม่ลืมแน่นอน
ก่อนถึงวันนัดจะมีข้อความแจ้งเตือนทาง Facebook หรือ SMS


เป็นส่วนตัว
อาการเบื้องต้นเป็นอย่างไร
พิมพ์ไว้ให้คุณหมอเลย ไม่ต้องเขิน

bottom of page