top of page
antenatal care

ตรวจฮอร์โมน AMH (ฮอร์โมนไข่สำรอง)
ปัจจัยสำคัญสู่การตั้งครรภ์ที่สำเร็จ

เมื่อแแรกเกิดผู้หญิงทุกคนจะมีไข่ในรังไข่กว่า 2 ล้านใบ ซึ่งไม่สามารถสร้างใหม่ได้ โดยจำนวนไข่จะค่อยๆ สลายลดลงจนเหลือประมาณ 2 แสนใบเมื่อเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก จากนั้นจำนวนไข่จะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุ และเมื่ออายุเกิน 35 ขึ้นไป จำนวนไข่สำรอง (Ovary Reserve) จะลดลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณและคุณภาพของไข่ที่ลดลงเรื่อยๆ นี้เองที่ทำให้โอกาสตั้งครรภ์ลดน้อยลง

ฮอร์โมน AMH

👩🏻‍⚕️ ฮอร์โมน AMH (Anti-Müllerian Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยเซลล์รังไข่ ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของไข่ ฮอร์โมน AMH มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนไข่สำรองในรังไข่ ผู้หญิงที่มีระดับฮอร์โมน AMH ต่ำ มักสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยาก

การตรวจ AMH สำคัญอย่างไร

👩🏻‍⚕️ การตรวจ AMH ช่วยให้แพทย์ประเมิน:

 • จำนวนไข่สำรองในรังไข่ (Ovary Reserve)

 • ประสิทธิภาพของรังไข่

 • ความเสี่ยงต่อภาวะวัยหมดประจำเดือนก่อนวัยอันควร

 • โอกาสความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การตรวจ AMH คืออะไร

👩🏻‍⚕️ การตรวจ AMH คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งบ่งบอกว่ามีปริมาณไข่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มากน้อยเพียงใด โดยการตรวจ AMH ไม่สามารถบอกถึงคุณภาพของไข่ได้ (เป็นเพียงการบอกปริมาณเท่านั้น) ปัจจุบันการตรวจ AMH เป็นวิธีการวัดปริมาณไข่ที่มีอยู่ในรังไข่ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน

ใครที่ควรตรวจฮอร์โมน AMH

 • คู่สามีภรรยาที่ผู้หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี พยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 1 ปี โดยวิธีธรรมชาติและไม่ได้คุมกำเนิด และยังไม่มีบุตร (เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก) การตรวจ AMH จะทำให้ทราบว่ามีไข่สำรองอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยในการวางแผนว่าจะตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ หรือควรพิจารณาวิธีการอื่นๆ 

 • คู่สามีภรรยาที่ผู้หญิงอายุมากกว่า 35 ปี พยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 6 เดือน โดยวิธีธรรมชาติและไม่ได้คุมกำเนิด และยังไม่มีบุตร (เข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก) การตรวจ AMH จะทำให้ทราบว่ามีไข่สำรองอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยในการวางแผนว่าจะตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ หรือควรพิจารณาวิธีการอื่นๆ 

 • คู่สามีภรรยาที่กำลังวางแผนทำ IUI, ICSI, IVF หรือวิธีการอื่นเพื่อช่วยในการตั้งครรภ์ 
  การตรวจ AMH จะช่วยประเมินโอกาสความสำเร็จในการทำ IVF หรือวิธีการอื่นๆ โดยระดับ AMH ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติหมายถึงรังไข่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นการตกไข่ได้ดีและมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง

 • สุภาพสตรีที่ผ่านการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดรังไข่ การตรวจ AMH จะทำให้ทราบว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดมีผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ในอนาคตหรือไม่

 • สุภาพสตรีที่ที่ต้องการตั้งครรภ์ในอนาคตและต้องการทราบปริมาณไข่ในปัจจุบัน

ตรวจ AMH ตรวจอย่างไร ควรตรวจตอนไหน

👩🏻‍⚕️ การตรวจ AMH คือ การเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH สามารถตรวจได้ทุกวัน ในทุกช่วงของรอบเดือน โดยไม่ต้องงดอาหารและน้ำค่ะ

การตรวจ AMH บอกอะไร ค่าปกติของฮอร์โมน AMH อยู่ในช่วงไหน

👩🏻‍⚕️ ค่า AMH บ่งบอกถึงจำนวนไข่สำรองในรังไข่ โดยค่า AMH ที่สูง แสดงว่ามีจำนวนไข่สำรองมาก

 • ค่า AMH ปกติ อยู่ในช่วง 1.0 - 3.5 ng/mL

 • ค่า AMH ต่ำกว่า 1.0 ng/mL สัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยาก

 • ค่า AMH ต่ำกว่า 0.5 ng/mL สัมพันธ์กับภาวะรังไข่เสื่อม
   

การตรวจ AMH ราคาเท่าไหร่

👩🏻‍⚕️ ​ค่าบริการตรวจฮอร์โมน AMH  ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก 3,400 บาท รวมค่าบริการคลินิกและค่าบริการคุณหมอแล้ว

ตรวจ AMH รอผลตรวจกี่วัน

👩🏻‍⚕️ หลังจากตรวจ 5-7 วัน ทางคลินิกจะแจ้งผลทางช่องทางไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่สะดวกค่ะ

ตรวจ AMH.png
Happy Birth Clinic

AMH กับภาวะมีบุตรยาก

อย่างไรก็ตาม การตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว ที่บ่งบอกถึงโอกาสในการตั้งครรภ์ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อความเจริญพันธุ์ เช่น ฮอร์โมนอื่นๆ สุขภาพของมดลูกรังไข่ รวมถึงคุณภาพของน้ำเชื้อฝ่ายชาย ซึ่งการประเมินว่าคู่สามีภรรยาคู่ไหนมีภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก ถึงแม้จะไม่ใช่โรคชัดเจน แต่ก็ทำให้คู่สมรสที่อยากมีเจ้าตัวน้อยทุกข์ใจไม่น้อย หากใครที่สงสัยว่าตัวเองเข้าข่ายมีบุตรยาก ขอให้ลองเข้ามาปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนจะดีกว่าค่ะ เพราะหากลองมีเองแล้ว น้องยังไม่มาเสียที แล้วรอต่อไป สาเหตุที่แก้ไขได้อาจจะแก้ไขได้ยากขึ้น หรือบางรายให้การช่วยเหลือกระตุ้นไข่และนับวันไข่ตก เพียงเท่านี้ก็สามารถประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้

แพ็กเกจเพื่อคัดกรองภาวะมีบุตรยาก ที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิก

👩🏻‍⚕️ แฮปปี้เบิร์ธคลินิก คลินิกสูตินรีเวช ให้บริการตรวจมีบุตรยาก สำหรับว่าที่คุณแม่และคุณพ่อโดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดรายการตรวจและราคา ดังนี้ค่ะ

แพ็กเกจเพื่อคัดกรองภาวะมีบุตรยาก (ตรวจทั้งชายและหญิง) | Pre-IVF Package

👩🏻‍⚕️ พ็กเกจตรวจมีบุตรยาก ราคา 14,500 บาท ตรวจทั้งชายและหญิง  รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว โดยมีรายการตรวจ ดังนี้

 • ตรวจระดับฮอร์โมน AMH (Anti-Müllerian Hormone)

 • ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ (TSH - Thyroid Stimulating Hormone)

 • ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคติน (Prolactin Hormone)

 • ตรวจประเมินโพรงมดลูกและท่อนำไข่ โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง

 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ (Semen Analysis)

 • ปรึกษาวางแผนมีบุตร

 • รับยาบำรุงครรภ์

*ค่าบริการแพ็กเกจ เป็นอัตราค่ารักษาพยาบาล ปี 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่คลินิกเพิ่มเติม

สามีและภรรยาที่สนใจตรวจ แพ็กเกจเพื่อคัดกรองภาวะมีบุตรยาก สามารถจองคิวใช้บริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-442-9355 (ตามเวลาทำการคลินิก) หรือ เฟสบุ๊กเพจ happybirth กับหมอชะเอม ได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านการนัดหมายและการให้ข้อมูลค่ะ

ตรวจมีบุตรยาก.png

สรุปเรื่องการตรวจ AMH

การตรวจ AMH เป็นวิธีการตรวจที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้แพทย์ประเมินจำนวนไข่สำรองในรังไข่ ประสิทธิภาพของรังไข่ ความเสี่ยงต่อภาวะวัยหมดประจำเดือนก่อนวัยอันควร และโอกาสความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว

สำหรับสุภาพสตรีที่มีบุตรยาก แต่งงานมาหลายปี แต่ไม่มีลูกสักที และต้องการปรึกษาคุณหมอเพื่อตรวจฮอร์โมน AMH สามารถนัดหมายเข้ามาใช้บริการที่แฮปปี้เบิร์ธคลินิกผ่านทุกช่องทางการติดต่อของเราค่ะ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ 081-442-9355 (ตามเวลาทำการคลินิก) และเฟสบุ๊กเพจ happybirth กับหมอชะเอม คุณหมอของเรายินดีให้บริการคนไข้ทุกท่านด้วยความใส่ใจ พร้อมให้คำปรึกษาในทุกเรื่องสุขภาพและการตั้งครรภ์ค่ะ

รู้จัก 'แฮปปี้เบิร์ธ คลินิก'

'แฮปปี้เบิร์ธ' เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเล็กๆ ที่หมอตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่ ว่าที่คุณแม่หรือคุณแม่เต็มตัว คุณป้าหรือคุณยาย ให้ "แฮปปี้" ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สบายๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรคผู้หญิง การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด และวัยทอง

พญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง (หมอชะเอม)

การศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 2559 - 2562

รพ. สิรินธร 2562 - 2566

S__26042384_edited.png
นัดไว้หน่อย... ไม่คอยนาน

นัดหมายมาตรวจภายใน หรือฝากครรภ์ที่คลินิกผ่านระบบจองออนไลน์

ง่าย สะดวก
นัดง่าย เลือกวันเวลาได้เอง เลื่อนสะดวก ทำได้เอง พร้อมยืนยันทันที


ไม่ลืมแน่นอน
ก่อนถึงวันนัดจะมีข้อความแจ้งเตือนทาง Facebook หรือ SMS


เป็นส่วนตัว
อาการเบื้องต้นเป็นอย่างไร
พิมพ์ไว้ให้คุณหมอเลย ไม่ต้องเขิน

bottom of page