top of page
  • รูปภาพนักเขียนพญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง (หมอชะเอม)

ปั๊มนมแล้ว เก็บไงต่อดีหว่า

อัปเดตเมื่อ 28 มี.ค.

มีคนถามมาเรื่อง "สต็อคนม"

ก็เลยขอมาตอบในนี้ละกันนะคะ

เผื่อประโยชน์ให้กับแม่ๆอีกหลายคนด้วย

ครุคริ  1. ที่อุณหภูมิห้อง (>25องศา แต่ไม่เกิน37องศา) นมแม่ที่ปั๊มใหม่ๆ หรือนมแม่ที่ผ่านการละลายแล้ว อยู่ได้ 1- 4 ชั่วโมงค่ะ

  2. กระติกใส่น้ำแข็งหรือ cold pack อยู่ได้ 24 ชั่วโมง (เข้าได้กับกรณีส่งนมแม่ทางรถทัวร์ ทางเครื่องบิน)

  3. ตู้เย็นช่องธรรมดา (<4องศา) อยู่ได้ 4 วัน

  4. ช่องแช่แข็ง ตู้เย็นประตูเดียว (-15องศา) เก็บได้ 2 สัปดาห์

  5. ช่องแช่แข็ง ตู้เย็นประตูแยก (-19องศา) เก็บได้ 3 เดือน

  6. ตู้แช่แข็งแบบ deep freezer (< -20องศา) เก็บได้ 6-12 เดือน


แต่ทุกตู้ ถ้าคุณแม่เอานมออกมาละลายแล้ว แล้วน้องไม่กิน ไม่เอาไม่ฟรีซใหม่นะคะแม่ๆ

บายค่า ^^

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page