top of page
set 4- 370.jpg
รวมคำถาม
ตรวจภายใน มะเร็งปากมดลูก วัคซีน HPV ตกขาว และโรคนรีเวช 2567
การตรวจภายใน คืออะไร
👩🏻‍⚕️ การตรวจภายใน (Per Vaginal Examination / Pelvic Examination) คือ การตรวจดูอวัยวะภายในบริเวณอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง โดยสูตินรีแพทย์จะมีการตรวจอวัยวะภายนอก ช่องคลอด ปากมดลูก มดลูก ท่อนำรังไข่ รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ทวารหนัก เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆ
การตรวจภายใน ตรวจอะไรบ้าง
👩🏻‍⚕️ รายการการตรวจภายในเบื้องต้น โดยสูตินรีแพทย์  
  • ซักประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว
  • การดูและคลำอวัยวะภายนอกและภายในอุ้งเชิงกราน 
  • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยการอัลตราซาวน์ช่องท้องด้านล่าง เช่น ตรวจความผิดปกติมดลูกและรังไข่
การตรวจภายใน มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
👩🏻‍⚕️ การตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์มีค่าบริการเริ่มต้น 1,400 บาทค่ะ รายละเอียดอื่นๆ แนะนำให้ปรึกษาวางแผนการรักษากันก่อน ถ้าต้องตรวจอะไรบ้าง คุณหมอจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนทำการตรวจค่ะ (ค่าบริการยังไม่รวมค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การอัลตราซาวน์อวัยวะอุ้งเชิงกราน และค่ายานะคะ)
การตรวจมะเร็งปากมดลูก / การตรวจแปปสเมียร์ คืออะไร
👩🏻‍⚕️ การตรวจแปปสเมียร์  (Pap Smear หรือ Pap Test) เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยคุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดและถ่างบริเวณช่องคลอด และใช้แปรงเล็กๆ ป้ายตัวอย่างเซลล์จากบริเวณมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจก่อเกิดมะเร็งได้  
การตรวจมะเร็งปากมดลูก มีกี่แบบ
👩🏻‍⚕️ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของที่คลินิกมี 3 แบบนะคะ ทั้ง 3 แบบ ตรวจโดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางค่ะ

1 - ลิควิดเบส (Liquid base หรือThin Prep) เป็นการเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกโดยใช้แปรงมาเก็บไว้ในน้ำยา เพื่อรักษาเซลล์ และกำจัดสิ่งปนเปื้อน พวกมูก หรือพวกเม็ดเลือดแดง ให้ผลที่แม่นยำ (70-85%) แนะนำตรวจทุก 1-2 ปี


2 - HPV DNA Test (Primary HPV Screening) เป็นเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลที่จะตรวจหาตัวเชื้อ HPV ได้โดยตรง ทำให้สามารถตรวจหาระยะของโรคก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็ง ใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบเดียวกับวิธีแรก ข้อดีคือสามารถตรวจหาเชื้อ HPV ความเสี่ยงสูง ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งตรวจได้ง่ายใช้เวลาไม่กี่นาที และที่สำคัญสามารถตรวจพร้อมกับการตรวจแบบลิควิดเบส (Liquid Base) ได้เลย แนะนำตรวจทุก 3-5 ปี


3 - ตรวจแบบคู่ (Co-testing) ตรวจทั้งเซลล์ปากมดลูก (Thin Prep) และเชื้อ HPV (1+2) วิธีนี้ตรวจร่วมทั้ง 2 แบบ ความแม่นยำสูงสุด ดูได้ถึงเชื้อก่อโรคว่าสายพันธุ์อะไร แนะนำตรวจทุก 3-5 ปี

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้ว ทราบผลกี่วัน
👩🏻‍⚕️ หลังจากทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้ว ทราบผลภายใน 7-10 วันค่ะ
set%207-%20504_edited.png

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) คือ อะไร
👩🏻‍⚕️ วัคซีนเอชพีวี (HPV) หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอชพีวี (HPV) บางสายพันธุ์ ขณะนี้วัคซีนที่มีสามารถป้องกันการติดเชื้อ ได้ทั้งแบบ 4 สายพันธุ์ หรือ 9 สายพันธุ์
 
 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) มีกี่แบบ
👩🏻‍⚕️
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ที่คลินิกมี 2 แบบนะคะ

1 - วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) แบบ 4 สายพันธุ์
- ครอบคลุม 2 สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งปากมดลูก (HPV 16,18) และ 2 สายพันธุ์ที่ก่อโรคหูด (HPV 6, 11)
- ฉีด 3 เข็ม 3 ครั้ง ที่ 0, 2, 6 เดือน

2 - วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) แบบ 9 สายพันธุ์
- ครอบคลุมรวม 7 สายพันธุ์ก่อมะเร็งปากมดลูก และ 2 สายพันธุ์ที่ก่อโรคหูดหงอนไก่ 
- ฉีด 3 เข็ม 3 ครั้ง ที่ 0, 2, 6 เดือนเหมือนกันค่ะ 


 


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ที่คลินิกฉีดเหมือนกับที่โรงพยาบาลไหม

👩🏻‍⚕️ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ที่ใช้เป็นวัคซีนชนิดและยี่ห้อเดียวกันค่ะ สามารถฉีดที่ไหนก็ได้ เมื่อฉีดแล้วจะได้บัตรบันทึกการรับวัคซีน ในกรณีไม่สะดวกไปฉีดที่โรงพยาบาล สาารถมาฉีดที่คลินิกได้เลยค่ะ


อาการตกขาว และอาการคันบริเวณน้องสาว เกิดจากอะไร ซื้อยาเองได้ไหม
👩🏻‍⚕️
อาการตกขาว ผื่น ตื่งเนื้อ หูด คันช่องคลอด หรืออาการกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งอันตรายและไม่อันตราย การซื้อยารักษาตกขาว เช่น ยาเหน็บต่างๆ มาใช้เองโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงอาจทำให้การรักษาไม่ตรงจุด การรักษาอาการตกขาวให้หายขาดแนะนำให้นัดเข้ามาตรวจที่คลินิกเพื่อให้คุณหมอซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์เฉพาะทางแนะนำและวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะ
 
 
อาการอื่นๆ เช่น ปวดท้องน้อย ประจำเดือนผิดปกติ เลือดออก ตุ่ม ฝี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หูด หูดหงอนไก่ (Genital warts , Condyloma acuminata) โรคเริม (Herpes) เริ่มที่ปาก เริมที่อวัยวะเพศ ตุ่มใส ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS) หรืออาการอื่นๆ สามารถรักษาที่คลินิกได้หรือไม่
👩🏻‍⚕️
ได้ค่ะ สามารถนัดเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิก (สูตินรีแพทย์เฉพาะทางผู้หญิง) วางแผนเรื่องการรักษา และค่าใช้จ่ายได้เลยค่ะ

set 10- 588_edited.jpg

ดูแล 'สุขภาพผู้หญิง' ที่เดียวครบ
'ตรวจภายใน' / 'ตรวจมะเร็งปากมดลูก'
ไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้วุ่น

'ตรวจภายใน' กับ 'หมอผู้หญิง'

เมนส์ไม่มา ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว คันช่องคลอด หูด ซีสต์รังไข่ เนื้องอกมดลูก อยากตรวจภายใน ตรวจภายในครั้งแรก ตรวจภายในตรวจอะไรบ้าง ทุกคำถามเรื่องตรวจภายใน ปรึกษาหมอสูตินรีเวชเฉพาะทางได้เลย

'มะเร็งปากมดลูก' ตรวจครบ วัคซีน HPV พร้อม

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ ถ้าตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแบบ Pap smear, ThinPrep/Liquid base, HPV DNA Test (Primary HPV Screening), Co-testing และฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV - Human papillomavirus) ป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบบ 4 และ 9 สายพันธุ์

สบายใจ กับเจ้าหน้าที่ผู้หญิง

ปรึกษาเรื่องผู้หญิงๆ อย่างสบายใจ กับหมอและเจ้าหน้าที่ผู้หญิง เราเป็นคลินิกเฉพาะทางสูตินรีเวช จึงไม่พลุกพล่าน ไม่ปะปนกับโรคอื่นๆ เป็นส่วนตัวกว่าโรงพยาบาลแน่นอน

S__26042384_edited.jpg

รู้จัก 'แฮปปี้เบิร์ธ คลินิก'

'แฮปปี้เบิร์ธ' เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชเล็กๆ ที่หมอตั้งใจเปิดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกคนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวใหญ่ ว่าที่คุณแม่หรือคุณแม่เต็มตัว คุณป้าหรือคุณยาย ให้ "แฮปปี้" ทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการดูแลให้คำปรึกษาและรักษาอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สบายๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การรักษาโรคผู้หญิง การเตรียมพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด และวัยทอง

พญ. ฐิติพรรณ ชยวงศ์รุ่งเรือง (หมอชะเอม)

การศึกษา

- พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

ประสบการณ์ทำงาน

รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 2559 - 2562

รพ. สิรินธร 2562 - 2566

bottom of page